Підберемо квартиру саме для Вас!

Відтепер можливе бронювання погодинно!

Усі квартири від власника.

Загальні положення


1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Relax.lviv.ua», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуги оренди дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://relax.lviv.ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Послуга» - оренда квартири;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - ФОП, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується надати Покупцеві Послугу, а Покупець зобов'язується оплатити на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює оплату оренди квартири в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем квартири в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку квартиру, представлену на Сайті Інтернет-магазину і наявну.

4.2. Кожна квартира може бути представлена ​​в замовленні на будь-який доступний термін.

4.3. При відсутності наявності квартири на вказані дати, менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності наявності квартири на вказані дати Покупець має право замінити її аналогічною квартирою, або анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Передоплата онлайн (через платіжну систему або безпосередньо на карточку)

5.1. Передоплата здійснюється через платіжну систему LiqPay або переказом на карточку приватБанку.

5.2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови поселення-виселення

6.1. При поселенні Вам необхідно показати паспорт і перевірити відповідний стан квартири.

6.2. Поселення відбувається з 12:00 до 20:00. Поселення до 12:00 або пісдя 20:00 оплачується та обговорюється додатково.

6.3. При поселенні Вам необхідно оплатити готівкою решту терміну проживання.

6.4. Розрахунковий час - 11:00. По узгодженню з нами Ви можете продовжити час перебування після 11:00.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та поселитися на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- аварійне відключення в кваритрі газу, електрики, води;

- за незначну невідповідність колірної гами або приробний знос квартири;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://relax.lviv.ua

9.2. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.3. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення коштів за передоплату

10.1. Повернення коштів Покупцеві проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення коштів Покупцеві через платіжні системи проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем квартири належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за квартиру грошову суму за фактом повернення квартири за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з часом проживання на квартирі Покупцем і часом простою квартири після цього.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного поселення на квартиру, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Relax.lviv.ua» на офіційному інтернет-сайті https://relax.lviv.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

Relax.lviv.ua©2014
Украина онлайн Credit Card Logos